engilish | iranian agriculture news
سایت کشاورزی ایراناخبار کشاورزی › توصیه‌های ۳روزه هواشناسی کشاورزی

آبیاری قطره ای
سایت کشاورزی ایران ‌( www.IranianAgriculture.com ) – اداره هواشناسی توصیه‌هایی ۳ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

به گزارش سایت کشاورزی ایران به نقل از خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیست و نهم، سی‌ام و سی و یکم خردادماه به شرح ذیل ارائه کرد؛

استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کلیومتر در ساعت بیشتر است سم پاشی انجام نشود

دمای مطلوب برای سمپاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم پاشی

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاههای پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما تا روز پنج شنبه

در سرعت باد ملایم، ساعات با دمای پائین آبیاری باغات انجام شود

انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی ترجیحاً در بعد از ظهر

تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک و نوسانات دمایی شب و روز

عملیات آبیاری در زراعت‌ها و باغات ترجیحاً در ساعات خنک روز و حدالامکان شبانه انجام گیرد.

مبارزه با نسل اول کرم سیب، کرم خوشه خوار انگور و شته باغات میوه

مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات میوه

مبارزه با شته سبز در باغات میوه

مبارزه با شپشک واوی در باغات سیب

کاهش دور آبیاری باغات با توجه به نوسانات دمایی شب و روز

ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده با نظر کارشناس

رد یابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستان‌ها و کنترل در صورت وجود آلودگی

شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان

زراعی:

در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود  ندارد، اقدام به کود پاشی شود.

بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سمپاشی با مشورت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز و سیب زمینی و ذرت

مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره در ساعات خنک روز

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها وگاوداری ها با توجه به روند افزایش دما تا روز پنج شنبه

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به روند افزایش دما

با توجه به شیوع بیماری نوزما در این فصل از داروی فوماژیلین بر علیه آن استفاده شود

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به روند افزایش دما

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

استان اردبیل:

باغبانی:

دمای مطلوب برای سمپاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم پاشی

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

آبیاری، کود دهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی جات(در مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان)

آبیاری، کود دهی و خاک دهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق مرکزی استان

پایش باغات درخصوص بیماری‌ها و آفات

کود دهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی جات

زراعی:

در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کلیومتر در ساعت بیشتر است سمپاشی انجام نشود

دمای مطلوب برای سمپاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سمپاشی

بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم پاشی

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت کمبود بارش مؤثره

آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت کمبود بارش مؤثره

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند

دامداری و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها و  دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زمانی اقدام به پشم چینی شود که احتمال رخداد بارش اندک و یا تغییرات آب و هوا اندک باشد .

زنبورداری:

انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به تغییرات دمایی

شیلات:

تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان‌ها در ساعات پایانی روز

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز  و ردیابی کرم خراط در باغات گردو

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز و کنترل آفت زنجره  و تریپس مو

مبارزه غیرشیمیایی درمقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب در ساعات آرام روز

استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن‌ها به دلیل نوسات دمایی

مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز مزارع نخود

محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز

انجام هرس سبز در باغات انگور و سیب  در ساعات خنک روز  با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی

مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات پایانی روز

اعمال تنش رطوبتی (جرآب) در مزارع گوجه فرنگی بادمجان ولوبیا به منظور توسعه ریشه وتحریک گلدهی

درمناطق گرمسیرجهت جلوگیری ازآفتاب سوختگی استفاده ازپودر کائولین درباغات مرکبات

با توجه به شرایط مناسب جوی انجام عملیات کود دهی و خاک دهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق همدان، بهار و رزن و کبودرآهنگ

زراعی:

شناسایی مراکز تجمع سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاه‌ها

مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان

تهیه نمونه برگ از باغات میوه جهت انجام آزمون برگ وتعیین مقدار مورد نیاز کودهای ریز مغذی وکودهای ماکرو

مبارزه با کنه‌ها در باغات میوه ومزارع

سم پاشی در سرعت باد ۲۳ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت نامطلوب و سرعت باد بیش از ۲۸ کیلومتر در ساعت خیلی نامطلوب

سم پاشی مبارزه با پوره سن مضر غلات درنقاط سرد سیر و معتدل 

مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندرقند در ساعات پایانی روز

مبارزه مکانیکی با گیاه انگلی سس در مزارع چغندر و حاشیه جاده‌ها و خطوط بین مزارع

آبیاری در ساعات خنک روز جهت جلوگیری از برگ سوزی و شیوع بیماری‌های ریشه

انجام کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با استفاده از ارقام مناسب به ویژه ارقام زودرس و متوسط رس  

رعایت جلو گیری از آتش سوزی در مزارع و مراتع وایجاد آتش برها در مراتع جهت جلوگیری از  سرایت آتش به مزارع همجوار

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها  را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان  و کاوها از بروز انگل‌ها جلوگیری کنید .

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید.

شیلات:

مدیریت بهداشتی مزارع جهت جلوگیری از شیوع بیماری و مدیریت جیره غذایی توسط

استان مازندران:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان در ساعات آرام روز

کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات در ساعات آرام روز

زراعی:

خودداری از از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

تسریع در عملیات نشاء کاری خصوصاً در مناطق شرقی استان

رعایت تناوب آبیاری در شالیزارها  

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و …  سایر سبزیجات

کاشت ذرت، سورگوم، یونجه و پنبه  با توجه به مهیا بودن شرایط جوی

برداشت کلزا در مناطق کوهستانی (با رعایت میزان رطوبت کلزا در زمان برداشت)  

استفاده از ریزمغذی‌ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)

کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های مزارع پیاز، کنترل شیمیایی بیماری‌ها و شته در درختان سیاه‌ریشه، کنترل شته‌ و کنه قرمز مرکبات در ساعات آرام روز

کنترل شیمیایی کرم ساقه‌خوار برنج در ساعات آرام روز

دامداری و مرغداری:

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز       

در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها  را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان  و کاوها از بروز انگل‌ها جلوگیری کنید .

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها                                                                              

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی

جوجه‌ریزی به میزان حداکثر ده قطعه در هر متر مربع جهت جلوگیری از تنش گرمایی                             

شیلات:

کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی با توجه به نوسانات دمایی

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

نصب هواده‌های ترکیبی ایرجت و اسپلش به تعداد دو دستگاه در هر هکتار و روشن کردن آنها در ساعات گرم روز

زنبورداری:

کوچ زنبور عسل به مناطق جنگلی دارای پوشش گیاهی مناسب و استقرار آنها در مکان‌های مناسب و عدم استقرار در حاشیه جاده‌ها، رودخانه‌ها و کف دره‌ها

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به نوسات دمایی

استان گیلان:

باغبانی:

حذف میوه‌های دوقلو در سطح باغات کیوی

محلول پاشی درختان با استفاده از کودهای ماکرو در ساعات آرام روز

آبیاری باغات کیوی در صورت عدم ووجود بارش مؤثر در منطقه

باز کردن پوشش پلاستیکی محل پیوند در درختان  در صورتی که  حداقل یک ماه گذشته است

مبارزه با علف‌های هرز باغات خصوصاً در محدوده تاج درخت در ساعات آرام روز

مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات

مبارزه با بیماری‌های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی خیار

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

برداشت مزارع کلزا و گندم کلزا در  مناطق جنوبی استان

تسریع در انجام عملیات نشای باقی مانده

انتقال نشا به زمین اصلی با احتیاط انجام شود

با توجه به احتمال بارش، در اراضی شالیکاری که به مرحله پنجه دهی و وجین رسیده‌اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده شود.

پایش ملخ در شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، املش، رودسر و آستارا  (با توجه به وجود پوره‌های ملخ)

دام و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری‌ها و  دامداری‌ها و انبارها به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها                                                                              

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به روند افزایش دما تا روز پنج شنبه

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

شیلات:

زمان‌های رعد و برقی را از اداره کل هواشناسی درخواست کنید

پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی، شرایط هوایی موجود بهترین زمان برای غذادهی دستی و علوفه دهی است

محکم کردن دیواره استخرها

هوا دهی شبانه استخرها

نوغانداران از انجام هرگونه عملیات هرس درختان توت خودداری نمایند.

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای دو شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی

آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی

تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها

مبارزه بیولوژیک جهت کنترل آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی از روز چهارشنبه به بعد 

پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری‌ها

در صورت لزوم سم پاشی درختان مرکبات جهت مبارزه با آفات بالشتک مرکبات از روز چهارشنبه به بعد

مبارزه با آفات مکنده اول فصل (خصوصاً تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه

زراعی:

شرایط جوی جهت کاشت سورگوم، ذرت و ارزن به صورت هیرم کاری مناسب است.

آبیاری مزارع بهاره پنبه

مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار شالی

خودداری از کشت بی رویه شالی با توجه به پیش بینی افزایش دما و کاهش بارش در نیمه دوم خردادماه و تیر

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

از انبار کردن  بذر در محوطه باز خودداری گردد و محوطه انبار قبل از خرید ضدعفونی شود.

مبارزه با علف‌های هرز شالی با مشورت با کارشناسان در صورت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی

مبارزه با علف‌های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا پس از برداشت با روش‌های توصیه شده توسط کارشناسان

آبیاری مزارع بهاره پنبه با توجه به عدم بارش مناسب د رماه جاری

کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دما تا روز پنج شنبه

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز       

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز  برای طیور

جوجه‌ریزی به میزان حداکثر ده قطعه در هر متر مربع جهت جلوگیری از تنش گرمایی                             

زنبورداری:

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

راه اندازی و کنترل سیستم‌های سرمایش در سالن‌های تولیدی (گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ) با توجه به روند افزایش دما تا روز پنج شنبه

کنترل شته‌ها در باغات با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد)

مبارزه با علف‌های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز(از ۶ عصر به بعد)

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به روند افزایش دما تا روز پنج شنبه

آبیاری  باغات در ساعات خنک روز

در سرعت باد ملایم، ساعات با دمای پائین آبیاری انجام شود

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به پیش بینی افزایش دما و استفاده از آخرین فرصت‌ها برای کنترل سن غلات

انجام سمپاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز(از ۶ عصر به بعد)

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به بالا بودن دما و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق  گیاه

کاشت ذرت واریته های میان و زود رس

زمانی که دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت باشد  اقدام به کود پاشی نموده و در غیر این صورت اقدام نکنید .

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات گرم روز

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سمپاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

زنبورداری:

محافظت از کندوها با توجه به با توجه به افزایش دمای هوا

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز و  از ۷ عصر به بعد  

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما

محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب درمنطقه جنوب استان

انارکاران نسبت به حذف پاجوش‌ها ونرک ها اقدام وجهت مقابله باکرم گلوگاه انار با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایند.

تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب بااستفاده از مالچ وترکیبات آلی درباغات بعلت روندگرمی هوا انجام گردد.

باغداران و مسولین فضای سبزشهرداری ها  نسبت به مبارزه با کنه درختان میوه وغیرمثمر باسموم مناسب توصیه شده اقدام نمایند.

باتوجه به زمان کشت محصول سیب زمینی درمناطق غربی استان، به دلیل افزایش دما، سیب زمینی کاران عزیز از بریدن غده‌های بذری بلافاصله قبل ازکاشت محصول خودداری نمایند.

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما

محلول پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روزاز ۷ عصر به بعد 

خودداری از انجام پیوند در ساعات گرم روز

ردیابی آفت سن پسته با تله‌های نوری یا روغنی  و مبارزه با آفت سن پسته

کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی

زراعی:

بازدید مزارع و ردیابی بیماری زنگ زرد گندم درمناطق سردسیر اقدام و درصورت نیاز درساعات آرام روزبا سموم مناسب توصیه شده مبارزه انجام گیرد.

کاشت محصولات تابستانه آفتابگردان –ذرت (کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت) درمناطق مرکزی استان

با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع‌تر ذرت در مناطق گرمسیر

کاشت ارزن بعد از برداشت گندم و جو

زمانی که دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت باشد  اقدام به کود پاشی نموده و در غیر این صورت اقدام نکنید .

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

جهت کاهش استرس گرمایی به دام‌های شیری، دائماً آب خنک و تمیز در دسترس دام‌های شیری و گوساله‌ها قرار گیرد.

استفاده از سیستم‌های خنک کننده به خصوص برای دام‌های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندوها

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

شیلات:

با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام شود.

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد 

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به واسطه افزایش دمای محیط

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

در صورت لزوم مبارزه با سفیدک انگور در ساعات ابتدایی روز 

مبارزه با علف‌های هرز

تغذیه باغات به خصوص تاکستان‌ها در شرایط مساعد

انتقال نهال‌های گوجه فرنگی، بادمجان و… و. از خرانه به مزارع

انجام آبیاری‌های به موقع در باغات میوه بخصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلو گیری از خشگیدگی با توجه به گرم شدن هوا

مبارزه با  کرم خراط در باغات به ویژه گردو وزنجره مو در تاکستان‌ها و کنترل باغات

مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع

کنترل  آفت کرم سیب و شته باغات میوه با مشورت جهاد کشاورزی

هرس سبز باغات انگور

زراعی:

کاشت ذرت و انجام آبیاری ذرت کشت شده

آبیاری مزارع چغندر قند، وجین و تنک کردن مزارع

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو (به جز در روز دوشنبه در خراسان شمالی)

انجام سم پاشی‌ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز (به جز در روز دوشنبه در خراسان شمالی)

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

پشم چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما

با توجه به گرمای هوا تغذیه دام در ساعات خنک صورت گیرد

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلندتر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

روشن نمودن فن وپد در گلخانه‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار

استفاده از مالچ‌های پوششی جهت حفظ رطوبت

با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا تا آخر خرداد ماه خودداری شود.

باغداران محترم جهت جلوگیری از خسارت آفت سرخرطومی حنایی خرما که یک آفت قرنطینه‌ای می‌باشد از خرید و کاشت پاجوش خرما بدون مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جدا خودداری نمایند.

جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف‌های هرز اقدام شود.

در باغات پسته سم پاشی  علیه علف‌های هرز در هوای آرام و خنک انجام گیرد و جهت بالا بردن اثر سموم، ابتدا سم را با مقداری آب در تانکر مخلوط نموده و سپس آنرا به حجم بالا برسانید.

مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی

باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام شود

برای تغییر رقم پسته، نسبت به تهیه پیوندک مناسب و انجام عمل پیوندی اقدام گردد.

مبارزه با آفت پسیل در صورت مشاهده

در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل اقدام شود

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

باتوجه به آغاز زمان کشت محصول سیب زمینی، به دلیل افزایش دما، سیب زمینی کاران عزیز از بریدن غده‌های بذری بلافاصله قبل ازکاشت محصول خودداری نمایند.

کشاورزان گندم کار از برداشت مزارع گندم و جو در ساعت گرم خودداری نمایند؛

در مناطق سردسیر بهترین زمان برداشت کلزا اوایل صبح و اواخر روز

احتمال طغیان کنه‌های تارتن با توجه به گرم شدن هوا

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

پشم چینی دام‌ها با توجه به افزایش دمای هوا

برقراری سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات میانی روز با توجه به افزایش دمای هوا

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

شیلات:

تغذیه ماهی‌ها درساعت خنک با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

باتوجه به مواج بودن دریا فعالیت‌های صیادی در بنادر استان سیستان و بلوچستان با احتیاط صورت گیرد.

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

خودداری از  انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی  در باغات در ساعات گرم روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

آبیاری باغ‌ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا در ساعات شب

آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل رشد سریع درختان

آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و سوزان و آفتاب سو ختگی

کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف‌های هرز باغات با توجه به روند افزایش دما

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز

مبارزه با کنه گرد آلود خرما

مراحل پایانی تغذیه بهاره در مرکبات با توجه به گرم شدن هوا و افزایش دما. محلول پاشی کلسیم روی میوه توصیه می‌شود.

استفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات

استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه، مرکبات، نخیلات)

آماده سازی زمین جهت کشت سبزی، صیفی و ارزن و برداشت حبوبات و سیر

زراعی:

کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم  صورت نگیرد

از پوشش توری بر روی نشاکاری‌ها استفاده گردد.

برداشت مزارع یونجه، گندم و جو

آبیاری مزرارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و باد زدگی محصولات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

با توجه به فصل برداشت گندم و جو از آتش زدن کاه و کلش مزارع اکیداً خودداری شود.

دامداران، طیور و عشایر:

تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

پشم چینی در دام‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا

تهویه، تأمین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی  و میگو

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات (بادمجان و بامیه) استان خوزستان در ساعات خنک روز( ۸ عصر به بعد)  

مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک انتهایی روز

مبارزه با کنه گرد آلود خرما  در نخلستان‌های استان خوزستان

مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی استان ایلام

مبارزه با آفات و بیماری‌ها در باغات استان ایلام

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

مبارزه با سن در مناطق شمالی استان ایلام

مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور براکون طبق توصیه کارشناسان

با توجه به جمع آوری غلات در سیلوهای رو باز از حفاظ برزنتی برای جلوگیری از اتلاف گندم به اطراف استفاده شود

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

مبارزه با آفات مزارع در ساعات خنک انتهایی و روز

زنبورداری:

انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان

تأمین آب  بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا تا روز پنج شنبه

پشم چینی دام‌های سبک

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی  و میگو با توجه به روند افزایش دما

ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی ماهیان

ارسال سوالات و نظرات

برای ارسال سوالات و نظرات باید وارد حساب کاربری خود شوید. پس از ورود این صفحه را رفرش کنید.

۱۳۹۴ © سایت کشاورزی ایران
خروجی سایت : RSS سایتRSS نظرات کاربرانxml نقشه گوگل سایت
طراحی و توسعه توسط تیم انفورماتیک ایران اگریکالچر